Arizona Dawn

Arizona Dawn (Moira)

Arizona Sunset

Arizona Sunset (Moira)

Daughters

Daughters (Shelley)

Geisha

Geisha (Moira)

Georgian Bay

Georgian Bay (Moira)

Girls

Girls (Jan)

Golfer

Golfer (Shelley)

Grain Elevator

Grain Elevator (Enid)

Inukshuk

Inukshuk (Irene Govis)

Kites

Kites (Moira)

Lighthouse

Lighthouse (Dianne)

Mother and Child

Mother and Child (Moira)

Mountains

Mountains (Moira)

Native Lady

Native Lady (Moira)

Outhouse

Outhouse (Moira)

Outhouse 2

Outhouse 2 (Moira)

Pat Ming Tree

Pat Ming Tree (Pat Raycraft)

Pats Fall

Pats Fall (Pat Raycraft)

Sheryl Northern Lights

Sheryl Northern Lights (Sheryl)

Skeet Shooters

Skeet Shooters (Moira)

Trumpet Blast

Trumpet Blast (Moira)

Water and Trees

Water and Trees (Moira)